Begränsningar av vätskor på flyget införs i november

Vid ett möte i EU-kommissionens kommitté för luftfartsskydd (Aviation Security Committee) den 27 september beslutades om förändringar i regler för säkerhetskontroll vid flygningar.

Bl a enades man om att införa begränsningar i mängden vätska som får tas med i handbagaget. De nya reglerna kommer att införas under november.

EU-kommittén diskuterade vid sitt möte olika lösningar för att effektivisera säkerhetskontrollen och möta de nya hoten från flytande explosiva ämnen. Diskussionerna skedde med passagerarnas bekvämlighet och den operativa driften på flygplatsen i åtanke, dock utan att detta får påverka säkerhetsstandarden.

Följande beslut togs av kommittén:
  • Mängden vätska som får tas med i handbagaget begränsas till max 100 ml (1 dl) per behållare. Man får ta med flera behållare (flaskor, burkar osv) med 100 ml i varje behållare, men inte fler än vad som får plats i en en-literspåse, som är återförslutningsbar.


  • Passagerare ska visa upp sin plastpåse med vätskor vid säkerhetskontrollen.


  • Jackor, kavajer osv ska tas av vid säkerhetskontrollen (sker på de flesta håll redan idag).


  • Bärbara datorer och annan stor elektronisk utrustning ska tas upp ur väskor vid säkerhetskontrollen (sker på de flesta håll redan idag).

Den nya reglerna ska nu översättas till EU-ländernas språk och därefter publiceras i en EG-förordning. 20 dagar efter publiceringen träder förordningen i kraft (enligt normalt förfarande). Det innebär att begränsningar kommer att börja gälla någon gång i november.

Luftfartsstyrelsen kommer att ta fram ett mer omfattande informationsmaterial på myndighetens webbsida (www.luftfartsstyelsen.se), med uppgifter om vad som gäller och när samt praktiska råd inför resan.

Inga kommentarer: