Upptäck Rigas historia

Riga grundades av Albert av Riga 1201, som en bas för de norra korstågen. Staden utvecklades och blev den största handelsplatsen i östra Östersjön under hansatiden, och styrdes då av Rigas ärkebiskop. Reformationen nådde Riga år 1522, och då upphörde ärkebiskopens makt. Efter att Hansa fallit tillhörde Riga först Sverige och sedan Ryssland, innan staden blev huvudstad i det självständiga Lettland år 1918. Riga fortsatte vara huvudstad i Lettland även under Sovjettiden, och på 1990-talet återtog staden sin plats som huvudstad i ett självständigt Lettland.

Tyskar har bott i staden ända sedan Albert etablerade den, och under större delen av stadens historia har tyskar tillhört eliten medan letterna tillhörde de lägre klasserna. Den elitistiska positionen fanns kvar även under Rigas stormaktstid, och en stor del av Rigas arkitektur har därför påverkats starkt av Tyskland. Tyskarna repatrierades efter nazisternas ockupation 1941 – 1944.

Rigas gamla stadskärna utforskas bäst till fots, särskilt eftersom den är ganska liten och eftersom bilar är förbjudna. Kullerstenen, där den finns, är rundad istället för platt, så bekväma skor rekommenderas. Du bör vara medveten om att det bristfälliga avloppssystemet har gjort att vissa centrala gator översvämmats 2 – 3 gånger under det senaste året. Tunga regnfall har då fått vattennivån att gå upp till vaderna, och vattensamlingarna har funnits kvar i flera timmar varje gång.

Privata företag erbjuder också turer, som till exempel låter dig komma bort från de populära turistområdena. Alternativa turer erbjuds också, både på cykel och till fots, och en kostnadsfri rundtur i staden börjar vid St. Peterskyrkan 12.00 varje dag. Håll utkik efter en gul resväska.

Inga kommentarer: