Fler utländska turister till Sverige

Det så kallade Arlandaindexet visar att antalet utländska besökare ligger kvar på en stadigt hög nivå. Ökningen under augusti är 2,7 procent jämfört med samma månad 2006.

- Vi vet att på varje hundralapp en utländsk turist spenderar i Sverige går runt 45 kr tillbaka till stat och kommun i form av skatter. Ju attraktivare Sverige blir för utländska besökare, ju mer skatteintäkter säger Eva Hedenström, vd på Föreningen Turism i Sverige.

Turismen betyder mycket för sysselsättningen i Sverige. Beräkningarna hittills pekar på drygt 150 000 heltidsanställda på årsbasis under 2007. Det innebär i så fall en ökning med nästan 2 000 heltidsarbeten jämfört med fjolåret.

Arlandaindex, som presenterades för första gången i juli, är ett index för att månadsvis uppskatta trycket i besöksnäringen och beräknas med hjälp av volymen på utrikestrafiken på Stockholm-Arlanda Airport. Syftet med indexet är att ge alla med intressen i och för besöks- och mötesindustrin ett snabbt hjälpmedel för att kunna planera sin verksamhet.

Men jag undrar när man får en balans i mätningarna och inför ett Landvetterindex.

Inga kommentarer: